MÁY LẠNH CARRIER TOSHIBA 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Sản phẩm HỆ THỐNG XỬ LÝ KHỔNG KHÍ CARRIER

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHỔNG KHÍ CARRIER

XỬ LÝ KHÔNG KHÍ TÙY CHỈNH CHIA ĐÔI 39CC
XỬ LÝ KHÔNG KHÍ TÙY CHỈNH CHIA ĐÔI 39CC Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AERO® 39L INDOOR AIR Handler DỌC VÀ NGANG
AERO® 39L INDOOR AIR Handler DỌC VÀ NGANG Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AERO®  39S ( INDOOR AND OUTDOOR SMALL AIR HANDLER)
AERO® 39S ( INDOOR AND OUTDOOR SMALL AIR HANDLER) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™  35E ( SINGLE-DUCT TERMINAL)
AXIS™ 35E ( SINGLE-DUCT TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™  35J ( SINGLE-DUCT RETROFIT TERMINAL)
AXIS™ 35J ( SINGLE-DUCT RETROFIT TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™  35K( SINGLE-DUCT VAV BYPASS TERMINAL)
AXIS™ 35K( SINGLE-DUCT VAV BYPASS TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™  35L ( DUAL-DUCT VAV TERMINAL)
AXIS™ 35L ( DUAL-DUCT VAV TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
MODULINE®  37HS ( SYSTEM-POWERED AIR TERMINAL)
MODULINE® 37HS ( SYSTEM-POWERED AIR TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™  45J ( SERIES FAN-POWERED TERMINAL )
AXIS™ 45J ( SERIES FAN-POWERED TERMINAL ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™  45K ( QUIET SERIES FAN POWERED TERMINAL )
AXIS™ 45K ( QUIET SERIES FAN POWERED TERMINAL ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Facebook Chat
zalo