MÁY LẠNH CARRIER TOSHIBA 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Máy lạnh Carrier

Máy lạnh Carrier

HỆ THỐNG VRF TOSHIBA CARRIER

TOSHIBA CARRIER VRF( FLOOR CONSOLE - RECESSED MMLB)
TOSHIBA CARRIER VRF( FLOOR CONSOLE - RECESSED MMLB) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( VERTICAL AHU 40TCQ)
TOSHIBA CARRIER VRF ( VERTICAL AHU 40TCQ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( COMPACT 4-WAY CASSETTE MMUM )
TOSHIBA CARRIER VRF ( COMPACT 4-WAY CASSETTE MMUM ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( 4-WAY CASSETTE MMU2 )
TOSHIBA CARRIER VRF ( 4-WAY CASSETTE MMU2 ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH WALL MMK3)
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH WALL MMK3) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( SLIM DUCT MMDP)
TOSHIBA CARRIER VRF ( SLIM DUCT MMDP) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( CONCEALED DUCT MMDB)
TOSHIBA CARRIER VRF ( CONCEALED DUCT MMDB) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH STATIC DUCT MMD4)
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH STATIC DUCT MMD4) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( UNDERCEILING MMC1)
TOSHIBA CARRIER VRF ( UNDERCEILING MMC1) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ROOFTOP UNIT 40QQ
TOSHIBA CARRIER VRF ROOFTOP UNIT 40QQ Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HEAT RECOVERY MMYF)
TOSHIBA CARRIER VRF ( HEAT RECOVERY MMYF) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HEAT PUMP MMYH )
TOSHIBA CARRIER VRF ( HEAT PUMP MMYH ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
 TOSHIBA CARRIER VRF (SINGLE-PHASE HEAT PUMP MCY7)
TOSHIBA CARRIER VRF (SINGLE-PHASE HEAT PUMP MCY7) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

HỆ THỐNG CHILLER CARRIER

CHILLER CARRIER 06E
CHILLER CARRIER 06E Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 06D
CHILLER CARRIER 06D Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 05HY
CHILLER CARRIER 05HY Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 05FY
CHILLER CARRIER 05FY Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 16NK
CHILLER CARRIER 16NK Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 16LJ
CHILLER CARRIER 16LJ Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 16TJ
CHILLER CARRIER 16TJ Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 17DA ( AQUAEDGE® 17DA)
CHILLER CARRIER 17DA ( AQUAEDGE® 17DA) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 19DV ( AQUAEDGE® 19DV )
CHILLER CARRIER 19DV ( AQUAEDGE® 19DV ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30MP ( AQUASNAP® 30MP )
CHILLER CARRIER 30MP ( AQUASNAP® 30MP ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30XW ( AQUAFORCE® 30XW )
CHILLER CARRIER 30XW ( AQUAFORCE® 30XW ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30HX ( AQUAFORCE® 30HX )
CHILLER CARRIER 30HX ( AQUAFORCE® 30HX ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 23XRV ( AQUAEDGE® 23XRV)
CHILLER CARRIER 23XRV ( AQUAEDGE® 23XRV) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 19XR ( AQUAEDGE® 19XR)
CHILLER CARRIER 19XR ( AQUAEDGE® 19XR) Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER CARRIER 30XV (AQUAFORCE® 30XV)
CHILLER CARRIER 30XV (AQUAFORCE® 30XV) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30XA ( AQUAFORCE® 30XA)
CHILLER CARRIER 30XA ( AQUAFORCE® 30XA) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30RB (AQUASNAP® 30RB)
CHILLER CARRIER 30RB (AQUASNAP® 30RB) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30RAP
CHILLER CARRIER 30RAP Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH ÁP TRẦN CARRIER

Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ030/38VTA030
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ030/38VTA030 40.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ050/38VTA050
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ050/38VTA050 44.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ20/38CSR018-2HP
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ20/38CSR018-2HP 18.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ060/38VTA060
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ060/38VTA060 47.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY MÁY LẠNH ÂM TRẦN ( CASSETTE ) CARRIER

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG CARRIER

Máy lạnh Carrier inverter 1hp 38/42CVUR010
Máy lạnh Carrier inverter 1hp 38/42CVUR010 9.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy lạnh Carrier 2hp 38/42CER018
Máy lạnh Carrier 2hp 38/42CER018 13.100.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy lạnh Carrier 1.5hp 38/42CER013
Máy lạnh Carrier 1.5hp 38/42CER013 9.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy lạnh Carrier 1hp 38/42CER010
Máy lạnh Carrier 1hp 38/42CER010 7.300.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Facebook Chat
zalo